fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-MK01-KA121-SCH-000010592 11 840.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000006640 17 090.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000005912 21 330.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000004466 47 520.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-2-MK01-ESC30-SOL-000039077 3 000.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-ESC51-VTJ-000080417 0.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA121-SCH-000052430 33 091.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000053986 ОУ Браќа Миладиновци Добрушево 32 973.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000054591 31 827.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-2-MK01-ESC51-VTJ-000092200 18 500.00


Kontaktoni

    czxczcx