fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti
 • Закон за основање на НАЕОПМ SHIKO MË SHUMË
 • Закон за основање на НАЕОПМ - неофицијално пречистен текстSHIKO MË SHUMË
 • Кодекс на административни службенициSHIKO MË SHUMË
 • Закон за заштита од вознемирување на работно место SHIKO MË SHUMË
 • Правилник за систематизација на работини веста во Националната агенција за европски образовни програми и мобилностSHIKO MË SHUMË
 • Стратешки план на НА за 2021-2023SHIKO MË SHUMË
 • Годишен план за спречување на корупцијата за 2021SHIKO MË SHUMË
 • Правилник за начинот на користење на службени возила на НАЕОПМ 30.11.2021SHIKO MË SHUMË
 • Процедура за спречување на неправилности и измами и прием на пријави SHIKO MË SHUMË
 • Годишен план за процена на ризици од корупција за 2022SHIKO MË SHUMË
 • Годишен план за процена на ризици од корупција за 2023SHIKO MË SHUMË
 • Годишен план за процена на ризици од корупција за 2024SHIKO MË SHUMË


Kontaktoni

  czxczcx