fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

Our team

Целта на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е да работи на промоција и спроведување на европските програми во областа на образованието, обуката, младите и спортот во Република Северна Македонија.

Гоце Величковски

Раководител на Сектор за координација и реализација на европските програми и мрежи

Александар Богојевски

Раководител на Одделение за мобилност од областа на високото образование, образование на возрасни и млади

Снежана Симоновска

Раководител на сектор за индивидуални мобилности во областа на образованието, обука и млади

Катерина Стрезовска

Раководител на Сектор за правни работи

Љупка Ќуркчиева

Раководител на Одделение за стратешки партнерства од областа на високо образование и образование за возрасни

Аида Пешовска Ѓоргиевска

Раководител на Одделение за архивско работење и јавни набавки

Јован Несторовски

Раководител на Одделение за општи и правни работи

Јовица Митевски

Раководител на Одделение за стратешки партнерства од областа на млади и структурен дијалог

Марија Катралова Китанов

Раководител на Одделение за внатрешна ревизија

Мила Протугер

Раководител на Одделение за еТвининг

Татијана Ристеска Јовановска

Раководител на Одделение за сметководство и плаќања

Дарко Димитров

Раководител на сектор за финасиски прашања

Милена Петрушевска

Раководител на одделение за буџетска координација

Keni nevojë për ndihmë?


Na kontaktoni!

Ne jemi këtu për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja.Kontaktoni


Kontaktoni

    czxczcx