fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti
/HomeBanner/002/javnosta ima pravo da znae.png

Јавноста има право да знае

/HomeBanner/002/sloboden-pristap.png

Слободен пристап до информации од јавен карактер

/HomeBanner/002/dokumenti.png

Стратешки документи

/HomeBanner/002/budget (1).png

Буџет

/HomeBanner/002/javni nabavki.png

Јавни набавкиRreth nesh

Agjencia Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërinë është një Institucion Publik i themeluar me një ligj të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i Agjencisë Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërinë është të punojë në promovimin dhe zbatimin e programeve evropiane në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit në Republikën e Maqedonisë.

image-layers-1-132936 32936
 

2160 2160
 

APLIKANTT E MBPSHTETUR

96 96
 %Lexoni lajmet më të fundit.

>

>

>

>
Kontaktoni

    czxczcx