fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-MK01-KA121-VET-000005081 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000011159 23 440.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000009828 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000009823 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000008648 30 599.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000008450 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000012764 Автосообраќаен училишен центар Боро Петрушевски на град Скопје 34 880.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA121-VET-000062198 SOZSU Gjorce Petrov Kavadarci 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000057734 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000066845 27 355.00


Kontaktoni

    czxczcx