fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806 43 360.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-MK01-KA121-VET-000005044 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000007454 34 587.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000018612 29 410.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000005081 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000011159 23 440.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000009828 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000009823 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000008648 30 599.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA121-ADU-000060627 36 535.00


Kontaktoni

    czxczcx