fb_img
Големина на фонт
Контраст

Новости

Survey - Analysis report Higher Education

16.1.2023 14:18:49

Извештај од истражувањето

Со цел да се подобри квалитетот и влијанието на резултатите од програмата ЕРАЗМУС+, и да се обезбеди основа за активностите на Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност (НАЕОПМ) за следните години, НАЕОПМ спроведе анкетен прашалник со корисници од полето на Високото образование. Анектниот прашалник беше подготвен и утврден според ИСО стандардите, а пред да се испрати до студентите, беше консултирана и Директорката на НА. Прашалникот беше подготвен во електронска форма, и беше доставен до студенти кои учествувале во програмата ЕРАЗМУС+, а податоците на овој извештај со основаат на одговорените прашања од 50 студенти. Од вкупниот број добиени одговори, на прашалникот одговорија 47% од машкиот пол и 53% од женскиот.Поврзете се

    czxczcx