fb_img
Големина на фонт
Контраст

Новости

Комуникациски водич за помош во имплементација на проектни активности на македонски јазик

09.2.2023 12:24:20

Европската комисија во соработка со Европската извршна агенција за образование и култура (ЕАЦЕА) креираше „Водич за успешна комуникација во проектот“ чија цел е да ги поддржи корисниците на програмата Еразмус+и Европскиот корпус за солидарност во нивните активности.


Преку пет поглавја организирани по хронолошки редослед, водичот за успешна проектна комуникација ги истакнува клучните комуникациски насоки кои ќе ви помогнат да ги реализирате вашите проектни активности. 


Посочувајќи ја самата акција и објаснувајќи ја нејзината важност и чекорите што треба да се следат, водичот на едноставен и практичен начин ги прикажува сите детални чекори што треба да ги преземете за да постигнете успешни резултати.


Во првото поглавје, ќе се информирате зошто е важно да ги планирате вашите комуникациски активности, како да ги одредите и постигнете целите кон кои се стремите, како да изберете клучна порака, целна публика, канали за комуникација и многу повеќе. 


По планирањето, неопходно е на вашата програма и активности да им дадете визуелен идентитет бидејќи тоа претставува кој сте вие, кои се вашите вредности и овозможува на целната публика лесно да ве препознае и влијае на тоа како проектот ќе биде перципиран од јавноста. Исто така, во второто поглавје, можете да најдете и упатства за избор на фонтови, слики и логоа.


Третото поглавје дава совети како да создадете интересна содржина која дополнително ќе ја привлече вашата целна публика, но и ќе ви овозможи нови можности и партнерства, додека во четвртото поглавје ќе се информирате зошто е неопходно да се сподели таа содржина и најдобриот начин да се направи тоа.Последниот чекор, но не помалку важен, е да ги оцените вашите комуникациски активности и да ја разберете нивната ефикасност. Ќе научите како да ги изберете вистинските индикатори за перформанси кои ќе ви овозможат постепено да го мерите вашиот успех и со тоа да го подобрите вашето работење.


Прочитајте го водичот ОВДЕ и започнете го вашето комуникациско патување!


Поврзете се

    czxczcx