fb_img
Големина на фонт
Контраст

Повици

Јавен повик за учество на семинар и студиска посета: практики за соработка: еко-одржлива димензија на социјални иновации и претприемништво

18.8.2023 13:44:28

13-17 ноември 2023/ Тел Авив, Израел

Овој семинар, ќе им овозможи и ќе ги инспирира професионалните и активните волонтери, да откријат како да управуваат со одржливата страна на социјалното претприемништво, особено ќе се даде фокус на животната средина кога станува збор за одржливост.

 

Опис:

Овој семинар/студентска посета ќе им овозможи и ќе ги инспирира професионалните и активните волонтери, да откријат како да управуваат со одржливата страна на социјалното претприемништво, организациско управување и социјалните иновации, особено ќе се даде фокус на животната средина кога станува збор за одржливост. Преку посетите на организациите, структурите на младинското движење, како и општествените и еколошките структури во Тел Авив и околината, ќе се создаде простор за инспирација, размена на искуства и развој на компетенции.

Неодамна, одржливоста на животната средина претрпе промена поттикната од активизмот и општествената промена.

Активноста ќе истражува како различни организации можат да станат промотери на иновации, социјална правдина и развој на општеството. Ќе ги олесни партнерствата, ќе создаде мрежи од засегнатите страни и ќе овозможи споделување на практики, особено во контекст на Европа и Израел.


Основни цели на активноста:


1. Да се истражат практиките кои се импементирани во Израел во рамки на социјалното претприемништво и социјалните иновативни еко-системи, со особен фокус на проекти и иницијативи поврзани со заштита на животната средина и употреба на чиста технологија.

2. Да се поттикне создавање на проекти и активности за вмрежување кои се во склоп на програмата Еразмус +


Конкретни цели на активноста:

1. Да се подобри знаењето за младинското претприемништво и за социјалните и еколошките влијанија на социјалните претпријатија во Израел;

2. Да се поттикне созавањето на мрежи и соработка помеѓу учеснците од Израел и учесниците од европските земји;

3. Да постои можност да се анализираат и споделуваат најдобрите практики, иновативните методи и алатки, како и предизивиците поврзани со животната средина.

4. Да се открие широкиот спектар на можности што ги нуди Еразмус+ и Европската Унија, и да се направат првите чекори кон нови проекти за соработка на национално и меѓународно ниво, кога се работи за животната средина.


Профилот на учесници ќе биде професионални и активни волонтери кои работат во области опфатени со овој настан, кои сакаат да учествуваат во проекти од Еразмус+ и Европски солидарен корпус, младински работници, проектни менаџери, социјални претприемачи, од младински организации, претпријатија и институции кои работат во рамки на одржливост на животната средина, стар-ап младински компании, универзитети, фондации кои потекнуваат од програмските земји и Израел.

Примена на активноста: активноста ќе трае 4 работни дена, и покрај добрите искуства и инстуционалните придобивки, предвидени се и студиски посети, конкретно во организации, иновативни проекти за заштита на животната средина, да се создаде вмрежување помеѓу учеснците; информативни сесии на Европските младински програми, тематски сесии и работни групи во врска со животната средина и евалуација на применетите активности.


Активноста и локацијата на настанот се приспособени и за лица со физичка попреченост

Јазик на кој ќе се зборува на настанот: Англиски

Учесниците ќе добијат сертификат -  Youthpass  од организаторите, за препознавање на развојот на нивните компетенции за време на активноста.


ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:


Семинарот ќе се реализира во периодот од 13.11.2023 - 17.11.2023


Принципот на покривање на трошоци е следниот:

Организаторот ќе ги покрие трошоците за: обука, сместување и соодветен број на оброци.

Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во овој случај НА MK01);

Самиот учесник (индивидуално) учествува со 5% од висината на патниот билет (во вид на: билет за локален транспорт, патничко осигурување, итн...)


Крајниот рок за поднесување на апликации е 13.09.2023 година.


Линк за аплицирање:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/towards-collaborative-practice-the-eco-sustainable-dimension-of-social-innovation-and-entrepreneurship-seminar-with-study-visit-and-contact-making-elements.11499/


Забелешка: Известени и контактирани од страна на домакинот – организатор на транснационалната активност ќе бидат избраните учесници и на резервна листа


Општи мерки за спречување на корупцијата

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во постапката за номинација на 2 учесници на обуката и при извршување на договорите, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

Доколку постои основано сомнение во врска со корупција во постапката може да пријавите на следната е-пошта: ukazuvaci@na.org.mk и nepravilnosti@na.org.mk.

 Поврзете се

    czxczcx