fb_img
Големина на фонт
Контраст

Повици

Youth@Work „Зелени работни места за утре“

17.10.2023 11:22:07

Семинар 30 октомври - 3 ноември 2023 година |Кипар

Семинар на кој ќе биде презентирана важноста на зелените работни места, ќе бидат прикажани успешните приказни, ќе се соберат информации од младинските работници, ќе се подобри соработката меѓу локалните засегнати страни и ќе се создаде кампања за подигање на свеста.

Да се има работна сила со вештини кои се барани придонесува за одржлив раст, води до повеќе иновации и ја подобрува конкурентноста.Со вонредната состојба во климатската криза, зелените работни места/вештини/компетентности се неопходност во блиската иднина и затоа треба да се направат повидливи и оттука привлечни за младите кои сакаат да ја започнат својата доживотна кариера.

Препорачана група

Младински работници, обучувачи, младински лидери, менаџери на младински проекти, младински тренери, младински истражувачи, обучувачи кои работат со млади луѓе и ја препознаваат релевантноста на зелените работни места и вештини за нивната иднина.

Цели

Да се разбере што се зелени работни места, што можат да бидат во блиската сегашност и иднина и зошто се од суштинско значење. Да се соберат и промовираат успешни приказни поврзани со зелените работни места и нивната поврзаност со младинската работа. Да се сретнат младински работници (локално и меѓународно) кои се заинтересирани/вклучени во темата за зелени работни места со цел да се мапираат различни гледишта, барања и реалности. Да се дебатира за тоа како соработката помеѓу различните локални чинители може да биде поефикасна за да се обезбедат покомпетентни млади за зелени работни места и за развој на зелени работни места врз основа на претходната мала анкета што учесниците ќе ја подготват. Колективно да се создаде план/план за кампања за тоа како да се вклучи и привлече вниманието на локалните засегнати страни на важноста на зелените работни места.

Течно владеење на англискиот јазик, посветеност на учеството на семинарот и последователни активности и подготвеност за работа во тимови се од суштинско значење.

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Семинарот ќе се реализира во периодот од 30.10.2023 - 03.11.2023

Принципот на покривање на трошоци е следниот:

Организаторот ќе ги покрие трошоците за: обука, сместување и соодветен број на оброци.

Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во овој случај НА MK01);

Самиот учесник (индивидуално) учествува со 5% од висината на патниот билет (во вид на: билет за локален транспорт, патничко осигурување)

Крајниот рок за поднесување на апликации е 20.10.2023 година.

Пополнетата апликација се поднесува на: Jovica.mitevski@na.org.mk

Апликацијата може да ја симнете на следниов ЛИНК

Забелешка: Известени и контактирани од страна на домакинот – организатор на транснационалната активност ќе бидат сите учесници со статусот на селекција

Општи мерки за спречување на корупцијата

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во постапката за избор на 5 учесниka на конференцијата и при извршување на договорите, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

Доколку постои основано сомнение во врска со корупција во постапката може да пријавите на следната е-пошта: ukazuvaci@na.org.mk и nepravilnosti@na.org.mkПоврзете се

    czxczcx