fb_img
Font size
Contrast

Key documents for external experts

 • EUROPE 2020 STRATEGY VIEW MORE
 • Erasmus Plus Programme Guide VIEW MORE
 • Erasmus Plus Guide for experts on quality assessment VIEW MORE
 • Regulation for establishing Erasmus Plus Programme I VIEW MORE
 • Regulation for establishing Erasmus Plus Programme II VIEW MORE
 • Draft Youth strategy 2019-2027 VIEW MORE
 • Национална стратегија за млади 2016-2025 VIEW MORE
 • Национална стратегија за вработување VIEW MORE
 • Сеопфатна стратегија за образованието 2018-2025 VIEW MORE
 • Стратегија за претприемачко образование VIEW MORE
 • Стратегија за образование на возрасни VIEW MORE
 • Правилник за основните професионални компетенции на наставниците VIEW MORE

Линкови до други документи од интерес за надворешните експерти
Connect

  czxczcx