fb_img
Font size
Contrast

v
v
v
v
v
v
v

Reference number Aplicant Place
2023-1-MK01-KA120-ADU-000190599
2023-1-MK01-KA120-ADU-000189192 Zdruzhenie Asocijacija za pravata na deca i mladinci so posebni potrebi LASTOVICA Skopje
Reference number Aplicant Place
2023-1-MK01-KA120-SCH-000186733 OOU Lazo Angelovski
2023-1-MK01-KA120-SCH-000189359
2023-1-MK01-KA120-SCH-000188907 Osnovno uciliste Dame Gruev
2023-1-MK01-KA120-SCH-000186128
2023-1-MK01-KA120-SCH-000189525 OOU "Kuzman Josifoski-Pitu"
2023-1-MK01-KA120-SCH-000186338 Opshtinsko Osnovno Uchilishte RAJKO ZHINZIFOV Kisela Voda, Skopje, Simbol na prijatelstvoto na Kina i Severna Makedonija
2023-1-MK01-KA120-SCH-000194649 SOU Gimnazija D-r Ibrahim Temo
2023-1-MK01-KA120-SCH-000169651


Connect

    czxczcx