fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA210-SCH-000029339 Средно Општинско Училиште ц.о Ѓорче Петров, Крива Паланка КРИВА ПАЛАНКА 60 000.00
2021-1-MK01-KA210-SCH-000030332 Средно Училиште на Град Скопје ЗЕФЉУШ Марку ц.о Скопје, СКОПЈЕ 60 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-2-MK01-KA210-ADU-000048834 Приватен научен институт Институт за култура и уметност Свети Николе СВЕТИ НИКОЛЕ 30 000.00
2021-2-MK01-KA210-ADU-000050257 Здружение за едукација и развој ВИДЛИВОСТ СТРУМИЦА 30 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-2-MK01-KA210-SCH-000048868 Општинско основно училиште Петaр Поп Арсов ЧАШКА 30 000.00
2021-2-MK01-KA210-SCH-000048660 Здружение Академија за современи едукации ПРО СЦИЕНТИА СКОПЈЕ 30 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA210-ADU-000081206 Здружение на граѓани „Центар за климатски промени“ - Гевгелија ГЕВГЕЛИЈА 60 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA210-SCH-000083828 ОУ Дане Крапчев - Скопје СКОПЈЕ 60 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-2-MK01-KA210-ADU-000101144 Здружение на граѓани за истражување, комуникации и развој ПАБЛИК Скопје СКОПЈЕ 60 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-2-MK01-KA210-SCH-000100728 Средно општинско училиште Никола Карев СТРУМИЦА 60 000.00


Поврзете се

    czxczcx