fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA220-ADU-000026303 Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје СКОПЈЕ 136 537.00
2021-1-MK01-KA220-ADU-000035192 Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје СКОПЈЕ 119 854.00
2021-1-MK01-KA220-ADU-000035106 Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување Скопје СКОПЈЕ 137 167.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA220-HED-000030188 Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје СКОПЈЕ 121 705.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA220-ADU-000086411 Здружение ФОРУМ - Центар за стратешки истражувања и документација Скопје СКОПЈЕ 120 000.00
2022-1-MK01-KA220-ADU-000086854 Македонска асоцијација за применета психологија СИМБОЛИКУМ СКОПЈЕ 120 000.00
2022-1-MK01-KA220-ADU-000086031 Општина Росоман РОСОМАН 120 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA220-HED-000089263 Универзитет Американ Колеџ Скопје СКОПЈЕ 120 000.00
2022-1-MK01-KA220-HED-000085261 Институт за општествени и хуманистички науки Скопје СКОПЈЕ 120 000.00
2022-1-MK01-KA220-HED-000087530 Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје СКОПЈЕ 120 000.00


Поврзете се

    czxczcx