fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA220-VET-000034796 Фондација за развој на локалната заедница ШТИП 142 270.00
2021-1-MK01-KA220-VET-000028174 Здружение на граѓани Центар за управување со знаење СКОПЈЕ 193 152.00
2021-1-MK01-KA220-VET-000025801 Здружение на граѓани С.Р.Е.А.М. - Алијанса за ЈПП - Заедница за реализација на европска помош - Мастер план СКОПЈЕ 102 770.00
2021-1-MK01-KA220-VET-000025293 Здружение Институт за развој на заедницата ТЕТОВО 143 154.00
2021-1-MK01-KA220-VET-000024929 Академија Ц.Е.С. ДООЕЛ СКОПЈЕ 154 824.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA220-YOU-000028917 Здружение за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење Тетово ТЕТОВО 190 234.00
2021-1-MK01-KA220-YOU-000028824 Здружение Младински Сојуз Крушево КРУШЕВО 102 585.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA220-VET-000086178 Занаетчиска комора - Скопје СКОПЈЕ 120 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA220-YOU-000084994 Здружение за културен и едукативен развој МЛАДИНСКИ БОРД Штип ШТИП 120 000.00


Поврзете се

    czxczcx