fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-КА151-YOU-000008204 Здружение Младински Сојуз Крушево КРУШЕВО 35 000.00
2021-1-MK01-KA151-YOU-000005849 Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ Битола БИТОЛА 29 825.00
2021-1-MK01-KA151-YOU-000008490 Здружение центар за рурален развој - ЈИЕ с.Брчево СТРУГА 29 685.00
2021-1-MK01-KA151-YOU-000008550 Здружение ЈАСНА ИДНИНА Прилеп ПРИЛЕП 29 585.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA151-YOU-000065476 Здружение Младински Совет Прилеп ПРИЛЕП 29 710.00
2022-1-MK01-KA151-YOU-000066119 ЦЕНТАР ЗА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ ЦМА КРИК СКОПЈЕ 19 260.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA131-HED-000114251 Факултет за Исламски Науки Скопје 34 784.00
2023-1-MK01-KA131-HED-000126748 Приватна високообразовна установа Меѓународен Универзитет Визион Гостивар 56 805.00
2023-1-MK01-KA131-HED-000127254 Република Македонија Универзитет „Гоце Делчев“ Штип - Воена академија - Генерал Михајло Апостолски Скопје - придружна членка СКОПЈЕ 37 599.00
2023-1-MK01-KA131-HED-000127109 Институт за комуникациски студии СКОПЈЕ 17 907.00


Поврзете се

    czxczcx