fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-SCH-000006640 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 17 090.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000005912 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 21 330.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000004466 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ДЕБАР 47 520.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-SCH-000053986 ОУ Браќа Миладиновци Добрушево МОГИЛА 32 973.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000052430 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ДЕБАР 33 091.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA121-SCH-000126395 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 28 925.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000137719 Посебно Основно Училиште Иднина СКОПЈЕ 15 600.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000134744 ОУ Браќа Миладиновци Добрушево МОГИЛА 24 760.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000144729 ООУ "Јохан Хајнрих Песталоци" - Скопје СКОПЈЕ 31 293.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000120828 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 34 285.00


Поврзете се

    czxczcx