fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-VET-000005044 Фондација Агро Центар за едукација ФАЦЕ Скопје СКОПЈЕ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000007454 ДСУ РЦ Моша Пијаде - Тетово ТЕТОВО 34 587.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000018612 Државен училишен центар за образование и рехабилитација ДУЦОР „Партенија Зографски“ Скопје СКОПЈЕ 29 410.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000005081 Средношколска академија за бизнис и администрација САБА Скопје СКОПЈЕ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000011159 Здружение на музички педагози Полихимниа Скопје СКОПЈЕ 23 440.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000009828 Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци КАВАДАРЦИ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000009823 Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија ГЕВГЕЛИЈА 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000008648 Средно општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе СВЕТИ НИКОЛЕ 30 599.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA121-SCH-000115125 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ДЕБАР 31 184.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000118021 Посебно основно училиште Д-р. Златан Сремец СКОПЈЕ 27 120.00


Поврзете се

    czxczcx