fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti
/HomeBanner/002/school.png

Erasmus

/HomeBanner/002/embasy.png

Solidariteti evropian

/HomeBanner/002/aim.png

Etvining

/HomeBanner/002/team.png

Epale

/HomeBanner/002/bus.png

Evropianët

/HomeBanner/002/forest.png

EuridikaRreth nesh

Agjencia Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërinë është një Institucion Publik i themeluar me një ligj të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i Agjencisë Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërinë është të punojë në promovimin dhe zbatimin e programeve evropiane në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit në Republikën e Maqedonisë.

image-layers-1-13500 3500

Projekte të suksesshme

2600 2600

APLIKANTT E MBPSHTETUR

233 233
k

Programe të suksesshmeLexoni lajmet më të fundit.

Vesna

Vesna

>Personat e interesuar që dëshirojnë të shprehin pikëpamjet e tyre mbi projekte të tilla dhe ndryshimin e propozuar të Obligacioneve të vitit 2010 që financuan ose rifinancuan kostot e një projekti të tillë Rifinancimi.

Biljana

Biljana

>

Katerina

Katerina

>Interested persons wishing to express their views on such projects and the proposed amendment to the 2010 Bonds that financed or refinanced the costs of such a Refinancing project.

Goran

Goran

>Interested persons wishing to express their views on such Projects and the proposed amendment of the 2010 Bonds that financed or refinanced the costs of such Refinanced Project.

Marina

Marina

>Interested persons wishing to express their views on such Projects and the proposed amendment of the 2010 Bonds that financed or refinanced the costs of such Refinanced Project.
Kontaktoni

    czxczcx