fb_img
Font size
Contrast

v
v
v
v
v
v
v

Reference number Aplicant Place Grant (EUR)
2021-1-MK01-KA122-ADU-000021515 17 145.00
2021-1-MK01-KA122-ADU-000018036 5 835.00
2021-1-MK01-KA122-ADU-000018296 19 770.00
2021-1-MK01-KA122-ADU-000018191 28 740.00
2021-1-MK01-KA122-ADU-000019906 10 675.00
Reference number Aplicant Place Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA122-ADU-000070649 ABAT BALKANIA 27 020.00
2022-1-MK01-KA122-ADU-000071686 JAVNA USTANOVA CENTAR ZA OBRAZOVANIE NA VOZRASNITE SKOPJE 27 720.00
Reference number Aplicant Place Grant (EUR)
2023-1-MK01-KA122-ADU-000128747 Javna opstinska ustanova-Dom za stari lica Zafir Sajto Kumanovo 15 270.00
Reference number Aplicant Place Grant (EUR)
2023-1-MK01-KA122-SCH-000119931 OU DEBRCA 9 475.00
2023-1-MK01-KA122-SCH-000133721 Sojuz na specijalni edukatori i rehabilitatori na Republika Severna Makedonija 34 105.00


Connect

    czxczcx