fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-VET-000008450 Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп ПРИЛЕП 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000012764 Автосообраќаен училишен центар Боро Петрушевски на град Скопје СКОПЈЕ 34 880.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-VET-000062198 СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци КАВАДАРЦИ 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000057734 Средношколска академија за бизнис и администрација САБА Скопје СКОПЈЕ 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000066845 Здружение на музички педагози Полихимниа Скопје СКОПЈЕ 27 355.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000066006 Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија ГЕВГЕЛИЈА 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000062595 Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп ПРИЛЕП 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000066207 ДСУ РЦ Моша Пијаде - Тетово ТЕТОВО 30 515.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000051970 ФОНДАЦИЈА АГРО ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈА ФАЦЕ СКОПЈЕ 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000066117 Државен училишен центар за образование и рехабилитација ДУЦОР „Партенија Зографски“ Скопје СКОПЈЕ 31 013.00


Поврзете се

    czxczcx