fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-MK01-КА151-YOU-000008204 35 000.00
2021-1-MK01-KA151-YOU-000005849 29 825.00
2021-1-MK01-KA151-YOU-000008490 29 685.00
2021-1-MK01-KA151-YOU-000008550 29 585.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA151-YOU-000065476 29 710.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2023-1-MK01-KA151-YOU-000119076 39 890.00
2023-1-MK01-KA151-YOU-000133320 Здружение на млади Инфо фронт - Прилеп 52 730.00
2023-1-MK01-KA151-YOU-000112971 65 555.00
2023-1-MK01-KA151-YOU-000148208 37 340.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2023-1-MK01-KA150-YOU-000194252 0.00


Kontaktoni

    czxczcx