fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA151-YOU-000058675 28 180.00
2022-1-MK01-KA151-YOU-000065480 Здружение на млади Инфо фронт - Прилеп 28 640.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA152-YOU-000066972 Association REVOLUTION - Development lab Skopje 16 632.00
2022-1-MK01-KA152-YOU-000067228 Youth Association YMCA Bitola 19 171.00
2022-1-MK01-KA152-YOU-000071921 Association Centre for research and analysis NOVUS Strumica 19 687.00
2022-1-MK01-KA152-YOU-000053642 Здружение на екологисти ЗЕ_EKOTOK Tетово 19 102.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2023-1-MK01-KA151-YOU-000119076 39 890.00
2023-1-MK01-KA151-YOU-000133320 Здружение на млади Инфо фронт - Прилеп 52 730.00
2023-1-MK01-KA151-YOU-000112971 65 555.00
2023-1-MK01-KA151-YOU-000148208 37 340.00


Kontaktoni

    czxczcx