fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-MK01-KA220-YOU-000028917 190 234.00
2021-1-MK01-KA220-YOU-000028824 102 585.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA220-YOU-000084994 120 000.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-2-MK01-KA220-YOU-000097586 SOJUZ ZA MLADINSKA RABOTA SKOPJE 120 000.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2023-1-MK01-KA220-YOU-000156667 120 000.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2023-2-MK01-KA220-YOU-000184609 Здружение на млади Инфо фронт - Прилеп 120 000.00


Kontaktoni

    czxczcx