fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-MK01-KA220-HED-000027547 193 317.00
2021-1-MK01-KA220-HED-000027646 201 977.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-MK01-KA220-SCH-000024495 180 044.00
2021-1-MK01-KA220-SCH-000032622 140 241.00
2021-1-MK01-KA220-SCH-000023645 119 674.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA220-SCH-000089397 Nacionalna ustanova Kinoteka na Republika Severna Makedonija 250 000.00
2022-1-MK01-KA220-SCH-000086881 Здружение на граѓани Филозофско друштво на Македонија Скопје 120 000.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2023-1-MK01-KA220-SCH-000151577 Sredno uchilishte na Grad Skopje gimnazija "Nikola Karev" 120 000.00
2023-1-MK01-KA220-SCH-000165118 Foundation CEED Macedonia 120 000.00
2023-1-MK01-KA220-SCH-000166815 Здружение на Роми Авена 120 000.00


Kontaktoni

    czxczcx